Contribute  :  Advanced Search  :  Site Statistics  :  Directory  :  Polls  :  Links  :  Calendar  

Utrinki z junijske delavnice in delovne akcije

 Email Article To a Friend View Printable Version 


V sobotno jutro smo vstopili z Sanjo Kaštrun, delala je individualno. Za vsakega udeleženca je vodila IIP (individualni izobraževalni program), ki ga je po koncu ure predstavila staršem in jim podala navodila, potrebna za nadaljnjo usposabljanje otroka.

Naša logopedinja in glasbena terapevtka Sergeja se je prav tako posvetila vsakemu od njih in iskala pravo pot, kako okrepiti njihov govor in nujno potrebne mišice, s katerimi ga lahko razvijajo. Hkrati je skozi glasbene igrice iskala njihov notranji ritem. Otroci so uživali.

Vzporedno z izobraževalnimi delavnicami je potekala delovna akcija – pomoč pri gradnji kuhinje, ki je eden bistvenih elementov Planeta 47 in naš zadnji gradbeni podvig. Nujno jo potrebujemo zaradi kuhanja za skupine. Kuhinja ima tudi krušno peč, tako da bomo lahko pekli pice, kruh in druge dobrote, ki se jih da speči v tovrstni peči.
 
Post a comment
Comments (0)

Junij v Planetu 47

 Email Article To a Friend View Printable Version 

Pred nami je intenziven mesec – zaključevanje ocen, zaključevanje pouka. Ker so v tem času otroci navadno že zelo obremenjeni, jim želimo pomagati tam, kjer pomoč najbolj potrebujejo (predvsem matematika) in jih tudi malo raz-stresti s športnimi aktivnostmi.

AKTIVNOSTI ZA ZNIŽANJE STANDARDOV PRI MATEMATIKI

Na majski delavnici je mag. Mohor Demšar predaval o izkušnji integracije otrok v waldorfski šoli ter nam osvetlil ključe za razumevanje in podajanje znanj iz matematike na drugačen način, pri čemer je podal izkušnje nekaterih staršev, ki se borijo za napredovanje svojih otrok. Ob tem se je še dodatno izkristaliziralo, kaj otroci potrebujejo in kaj jim pripada – znižanje standardov za matematiko do toliko, kolikor zmorejo, da gredo lahko normalno s svojim razredom naprej in ostanejo v svojem socialnem okolju.

Na osnovi tega se pripravljajo izhodišča za sestanek z delovno skupino pri predsedniku Pahorju. Za pomoč smo prosili tudi gospo Vlasto Nussdorfer, ki nam je svojo pomoč že obljubila.

1.      Ljubljana

Ker je matematika izziv, še posebej za otroke z Downovim sindromom, začenjamo z individualnimi urami za matematiko, ki bodo potekale po dogovoru v prostorih CUDV Draga, kjer so potekale vaje za koncert. Kdor bi to želel, naj me prosim pokliče na 070 476 289, da se dogovorimo za termin.

2.      Koštabona, Planet 47, petek 7. 6. 2014

Da se otroci malo sprostijo in razvedrijo v tem bolj zahtevnem šolskem času, bodo v soboto od 10. do 13. ure potekale individualne športne ure s Sanjo. Delo bo potekalo dopoldne, brez kosila!

3.      Koštabona, Planet 47, petek 7.6.2014 – DELOVNA AKCIJA – DOBRODOŠLE PRIDNE ROKE!

a.       Postavljanje letne kuhinje

Da bodo delavnice in poletni tabori lahko potekali še bolje, bomo postavili zunanjo poletno kuhinjo, da bodo otroci lahko sodelovali pri kuhanju in da bomo lahko zanje izvedli tudi kuharske delavnice.

b.    Priprava terena in postavljanje igral – JUPIII!

         

          Pripravili: Gaia Asta & J. Amadea Demšar

 

 
Post a comment
Comments (0)

Gibalni program za izboljšanje psihofizičnih sposobnosti

 Email Article To a Friend View Printable Version 

V Centru za DS Planet 47 vam želimo predstaviti učinkovit gibalni program (Learning Breakthrough Training Program - LBTP), ki izboljša psihofizične zmožnosti otrok, mladostnikov in odraslih z DS.

Program, ki obsega vaje na ravnotežni deski s specifičnimi pripomočki, organizira in poveča sposobnosti možganov za procesiranje informacij (program za ravnotežje, senzorično procesiranje in senzorično integracijo), s tem pa povečuje tudi učne sposobnosti.

Izkušnje kažejo, da z natančno izvedbo programa občutno izboljšamo bralno učinkovitost, pisanje, govor, matematične zmožnosti, razumevanje, koncentracijo, sposobnost ohranjanja osredotočenosti, koordinacijo in ravnotežje.

Program bo predstavila Metka Uršič Gabršček.

Predstavitev je namenjena vsem staršem in vsem zainteresiranim strokovnim delavcem. Program bo pedstavljen v soboto 17. 5. 2014 ob 10.00 v dvorani centra za DS Planet 47, izvajanje programa pa bo potekalo v soboto popoldan in v nedeljo.

Prijave zbiramo do 14. 5. 2014 na e-naslovu info@planet47.si.

 
read more (334 words) Post a comment
Comments (0)

Delavnice v sklopu programa Leonardo Da Vinci Special 2014

 Email Article To a Friend View Printable Version 

Program Leonardo Da Vinci Special je namenjen odkrivanju razvojnih možnosti in potencialov vsakega udeleženca, kar bo rdeča nit vseh naših delavnic v letu 2014. Program LVS, ki se prilagaja potrebam in številu udeležencev, bo obsegal delavnice z naslednjih področij:

ples - petje - fotografija - likovno izražanje - gledališče - delo z računalnikom ali tablico

Vsaka delavnica ima en vsebinski sklop, o katerem se spregovori v petek zvečer v krogu, nato se mu posveti celo soboto in še nedeljo dopoldne. Delavnice vodijo mentorji, ki so priznani umetniki in naši redni sodelavci.

 
read more (733 words) Post a comment
Comments (0)

Leonardo Da Vinci Special

 Email Article To a Friend View Printable Version 

Glede na to, da smo s koncertom v Kinu Šiška zbrali dovolj denarja, da lahko sami financiramo svoje programe, trenutno izvajamo Samostojene sem I., Sem vitek in zdrav, in Leonardo Da Vinci Special, program za katerega ni bilo pri financerjih nobenega zanimanja, toda, ker vemo, da je zelo pomemben program, smo se odločili, da ga v celoti sami financiramo. Pomen LVS programa je veliko bolj obsežen, kot se na prvi pogled zdi. Namreč z odkrivanjem in razvojem talentov, se osebe z DS, lažje uveljavijo v družbi s svojimi posebnostmi. Pri tem ne gre zgolj za talente v ožjem pomenu besede, ampak za nekaj v čemur so močni. S tem, ko se v tej svoji danosti uveljavijo, si dvignejo samopodobo in samozavest, kar je izjemno pomembno. Downovega sindroma ne moremo gledati samo kot pomanjkljivost, ampak tudi, kot prednost, ki jo moramo šele odkriti...

- LVS izvajamo v Ljubljani, gledališke delavnice z Violeto Tomič, na Verovškovi 55a (Hvala CUDV - Draga za prostore!!!!). In sicer vsak ponedeljek ob 16. uri. Predhodno se prijavite na info@planet47.si ali na tel. 041 733372 (naslednja bo 11.11.2013).

- V CKSG Portorož, z Rymmo Ruminsko, delavnice klasičnega baleta, ob ponedeljkih ob 14. uri v telovadnici CKSG Portorož - hvala za prostore.

- V Planetu 47, plesne delavnice, skupina mavrica (še določamo datum).

- Ob sredah delavnice z Logopedinjo Sergejo Grogl, ritmične in pevske delavnice, ob 16. uri, prav tako na Verovškovi 55a (na 14. dni, naslednja bo: 13.11.2013

Programi so za otroke z Downovim sindromom in sorodnimi težavami v celoti brezplačni. 
 
Post a comment
Comments (0)
 Copyright © 2019 Planet 47
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered by Chevrosoft 
Created this page in 0,13 seconds