Contribute  :  Advanced Search  :  Site Statistics  :  Directory  :  Polls  :  Links  :  Calendar  

Sem vitek in zdrav – Program za varovanje in krepitev zdravja

 Email Article To a Friend View Printable Version 

Zdrava prehrana je temelj za zdrav otrokov razvoj. Prav pri otrocih z Downovim sindromom pa je poudarjena želja po nezdravem prehranjevanju skoraj reden pojav, kar jih v kasnejših obdobjih življenja pelje v prenajedanje in kronično debelost. Zato je namen programa Sem vitek in zdrav preprečiti nepotrebne dodatne bolezni, izboljšati splošno zdravje otrok ter posledično dvigniti njihovo samopodobo.

Za krepitev zdravja in zdrav odnos do telesa je bistveno, da že v zgodnjem otroštvu ustvarimo čim več gibalnih izkušenj. Večje število nevro-mišičnih povezav bo otroku omogočalo hitrejše usvajanje novih spretnosti in boljše zavedanje svojega telesa. Z bogatimi motoričnimi znanji in dobro samopodobo se bodo lažje vključevali med sovrstnike. Oseba z dobro gibalno podlago namreč lažje sledi zahtevam učnega načrta, lažje izraža svoje talente na visokem nivoju, ima boljšo koncentracijo in je na svojem področju bolj konkurenčna. V ta proces nameravamo vključiti tudi starše otrok, ki bodo sodelovali v programu.

 
read more (107 words) Post a comment
Comments (0)

Skrbim za samega sebe

 Email Article To a Friend View Printable Version 

 

 

SKRBIM ZA SAMEGA SEBE

Samostojno opravljanje vsakodnevnih aktivnosti,  skrb za samega sebe, urejenost,…vse to in še več, vodi k naši kvaliteti življenja in vsako dnevnemu dobremu počutju. Predvsem pa so pomembne tiste osnovne dnevne aktivnosti, ki nam prinesejo občutek našega lastnega zadovoljstva in videnja, da lahko skrbimo sami zase.

 

PROGRAM ZAJEMA

Osebno nego in higieno, učenje in trening dnevnih aktivnosti in drugih življenjsko pomembnih aktivnosti, prehranjevanje, skrb za samega sebe, skrb za bivalne prostor, življenje v skupnosti, razvijanje socialnih veščin, druženje s sovrstniki, prosto časovne aktivnosti, produktivne aktivnosti, spoznavanje narave, spoznavanje zdravilnih učinkov narave, razvijanje lastnega jaza ipd.

 

TRAJANJE PROGRAMA

Program traja 5 dni.

 

NAČIN IZVAJANJA

Udeleženci bodo spoznavali in utrjevali svoje spretnosti in sposobnosti ter pridobivali znanja, katera zajemajo vsa področja vsakodnevnega samostojnega življenja. V celotnem izobraževanju se prepleta učenje in trening dnevnih aktivnosti, prosto-časovnih aktivnosti in produktivnih aktivnosti. Med vsem tem pa seveda ne bo manjkalo sprostitvenih dejavnosti in družabnih iger.

Vsebine in cilji se bodo izvajali v bivalnih prostorih, kjer bodo udeleženci nastanjeni in ožjem okolju. Delo bo potekalo v obliki skupinskega sodelovanja in delavnic ter prav tako v obliki individualnih terapij. Predvsem pa bo usmerjeno na vsakodnevno preizkušanje in praktično delo.

 

 
Post a comment
Comments (0)

Bistvo in namen delavnic in programov

 Email Article To a Friend View Printable Version 

BISTVO IN NAMEN VSEH DELAVNIC IN PROGRAMOV:

 • spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije in govora
 • spodbujanje socialnih veščin
 • spodbujanje pravilnih gibalnih vzorcev
 • vzpostavljanje pravilnega mišičnega tonusa
 • spoznavanje samega sebe in okolja
 • zavedanje svojega telesa
 • krepitev samozavesti, samopodobe in zaupanja vase
 • samostojnost
 • učenje dnevnih aktivnosti
 • iskanje skritih talentov pri otrocih
 • izobraževanje odraslih
 • izmenjavanje medsebojnih izkušenj
 
Post a comment
Comments (0)

Kako bodo programi potekali?

 Email Article To a Friend View Printable Version 

 

POTEK PROGRAMOV

 • Programi Samostojen sem I., II. In Leonardo da Vinci Special bodo potekali, v obliki 2 dnevnih vikend delavnic, s tem, da bo vaš prihod že v petek zvečer.
 • Petkov večer bomo namenili spoznavanju in druženju, ob večerji, prijetni glasbi in plesnih ritmih.
 • Sobota in nedelja pa bosta namenjeni našim programov- delavnicam, predavanjem, izobraževanju in učenju ter seveda sprostitvenim igram in spoznavanju narave.

 

»Narava in zemlja sta del nas, zato je prav, da to začutijo tudi otroci in seveda odrasli.«.

 

 • Ob nedeljah pa bomo otroke za svoje pridno delo vedno presenetili z obiskom kakšnega znanega umetnika, glasbenika, športnika (Violeta Tomič, Matjaž Jelen in drugi).
 • V program je vključena tudi individualna delovna terapija za vaše otroke, katera poteka tudi med tednom, po predhodnem pogovoru z vami.
 • V program je vključena vsa prehrana, tako za vas, kot vašega otroka, zato vas prosimo, da nam predhodno sporočite, če ima vaš otrok kakršnokoli dieto, da lahko poskrbimo tudi za  to.


 VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI

 

Nazadnje je otroke presenetil znani Vasilij Žbogar, s katerim smo skupaj odjadrali po našem morju, tako da so otroci občutili veter v laseh in morski svet.

 

 

 
Post a comment
Comments (0)

Leonardo da Vinci Special

 Email Article To a Friend View Printable Version 

LEONARDO DA VINCI SPECIAL

S tem programom pri otrocih z Downovim sindromom odkrivamo izstopajoče talente in potenciale, s pomočjo katerih se bodo lahko bolje in lažje vključili v družbo in se do odraslosti usposobili tudi za njim primeren poklic. V programu poleg strokovnjakov in terapevtov sodelujejo tudi umetniki, ki pomagajo odkrite potenciale razvijati v spretnosti in znanja.

NAMEN PROGRAMA

 • Pri otrocih z DS zgodaj odkriti posebne talente in sposobnosti: Na podlagi odkritih sposobnosti se izdela IIP (individualni izobraževalni program), ki se izvaja s pomočjo mentorjev in strokovnih sodelavcev. Tako otroci razvijajo in nadgrajujejo svoje najboljše potenciale in se do odraslosti lahko usposobijo tudi za sebi najprimernejše delo oz. poklic, kar pomeni, da se bodo lažje vključili v družbo kot njeni enakovredni člani.

 • Izobraziti starše, da bodo svojemu otroku znali biti v oporo, kakršno potrebuje kot otrok s posebnimi potrebami, in jim pomagati, da svojega otroka zagedajo v novi luči - da se namesto na primankljaje osredotočijo na prednosti in pozitivne lastnosti. Le redki starši namreč pristopajo k otroku z Downovim sindromom na pravi način.

 

 
read more (123 words) Post a comment
Comments (0)
 Copyright © 2019 Planet 47
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered by Chevrosoft 
Created this page in 0,26 seconds