Predstavitev centra Planet 47

sobota, 23. november 2013, 15:16

CENTER PLANET 47 je razvojno-raziskovalni center za otroke in mlade z Downovim sindromom (DS).

 
 
NAMEN CENTRA

 

Donacije:

Na račun društva za Downov sindrom, Planet47: 03135 - 1000622449, SKB banka d.d. (se uveljavlja kot davčna olajšava)

Društvo za Downov sindrom, Planet 47
Koštabona 80
6274 Šmarje

(Pravne osebe (vir je 59.člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb t.j. ZDDPO-2 Ur.list štev. 117-2006) – olajšavo je možno uveljaviti v znesku vseh izplačil za navedene namene v celotnem davčnem obdobju, vandar največ do višine 0,3 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca in največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.)

Davčna številka društva za Downov sindrom: SI 53658302

KAKO JE NASTAL CENTER PLANET47?

Planet 47 je nastal pred dvemi leti, ko smo s pomočjo skupne akcije RTV Slovenija in Planeta 47 Stopimo skupaj za otroke z Downovim sindromom zbrali dovolj sredstev za izgradnjo bivalnih prostorov. Želeli smo pridobiti še skupni prostor, kjer bi izvajali dejavnosti in izobraževalne programe. Zaradi dobrote ljudi in uspešne akcije Kanala A, maratona preko celotne Slovenije zaposlenih pri Pro Plusu, ter sodelujočih prostovoljcij, nam je to uspelo. V manj kot enem letu smo zgradili skupni prostor, ki nam omogoča delo v vseh vremenskih pogojih. 

Otvoritev skupnega prostorov Planeta 47, se je pričela s čudovitim plesom naših sončkov, ki so se prelevili v planete in zvezde. Ples simbolno predstavlja vključevanje otrok z DS v družbo.

ORGANIZACIJA CENTRA PLANET 47

Center je organiziran v treh pravnih oblikah. 

Zavod za napredne komunikacije je osnovna in glavna organizacijska oblika centra. Zavod se s strokovnimi kadri razvija v vrhunsko strokovno inštitucijo za Downov sindrom Slovenije.

Društvo za Downov sindrom, Planet 47 prevzema vse zadeve, povezane z Downovim sindromom, ki se nanašajo na prostovoljno in humanitarno delo, povezano z Downovim sindromom. Društvo za Downov sindrom, Planet 47 je humanitarna organizacija po odločbi Ministrstva za zdravje.

 

 
 
 
 
 
Otvoritev skupnega prostora - celoten video
 
Otvoritev skupnega prostora - del videa
 

Comments (0)


Planet 47
http://planet47.si/article.php/predstavitevcentra47_si