Contribute  :  Advanced Search  :  Site Statistics  :  Directory  :  Polls  :  Links  :  Calendar  

Predstavitev centra Planet 47

   

CENTER PLANET 47 je razvojno-raziskovalni center za otroke in mlade z Downovim sindromom (DS).

 
 
NAMEN CENTRA
  • Podpirati in pomagati otrokom in mladim z DS pri njihovem razvoju.
  • Vključevanje le-njih v družbo otrok in mladih z normalnim razvojem.
  • Približati DS ljudem in otrokom, da bi spoznali in razumeli njihov svet.  
  • Pomagati družinam, da svoje otroke resnično spoznajo.
  • Pomagati družinam, da začnejo gledati onkraj njihove genske posebnosti in se naučijo živeti z njo.
  • Odkrivanje in razvijanje posebnih talentov pri otrocih.

 Donacije:

Na račun društva za Downov sindrom, Planet47: 03135 - 1000622449, SKB banka d.d. (se uveljavlja kot davčna olajšava)

Društvo za Downov sindrom, Planet 47
Koštabona 80
6274 Šmarje

(Pravne osebe (vir je 59.člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb t.j. ZDDPO-2 Ur.list štev. 117-2006) – olajšavo je možno uveljaviti v znesku vseh izplačil za navedene namene v celotnem davčnem obdobju, vandar največ do višine 0,3 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca in največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.)

Davčna številka društva za Downov sindrom: SI 53658302

KAKO JE NASTAL CENTER PLANET47?

Planet 47 je nastal pred dvemi leti, ko smo s pomočjo skupne akcije RTV Slovenija in Planeta 47 Stopimo skupaj za otroke z Downovim sindromom zbrali dovolj sredstev za izgradnjo bivalnih prostorov. Želeli smo pridobiti še skupni prostor, kjer bi izvajali dejavnosti in izobraževalne programe. Zaradi dobrote ljudi in uspešne akcije Kanala A, maratona preko celotne Slovenije zaposlenih pri Pro Plusu, ter sodelujočih prostovoljcij, nam je to uspelo. V manj kot enem letu smo zgradili skupni prostor, ki nam omogoča delo v vseh vremenskih pogojih. 

Otvoritev skupnega prostorov Planeta 47, se je pričela s čudovitim plesom naših sončkov, ki so se prelevili v planete in zvezde. Ples simbolno predstavlja vključevanje otrok z DS v družbo.

ORGANIZACIJA CENTRA PLANET 47

Center je organiziran v treh pravnih oblikah. 

Zavod za napredne komunikacije je osnovna in glavna organizacijska oblika centra. Zavod se s strokovnimi kadri razvija v vrhunsko strokovno inštitucijo za Downov sindrom Slovenije.

Društvo za Downov sindrom, Planet 47 prevzema vse zadeve, povezane z Downovim sindromom, ki se nanašajo na prostovoljno in humanitarno delo, povezano z Downovim sindromom. Društvo za Downov sindrom, Planet 47 je humanitarna organizacija po odločbi Ministrstva za zdravje.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Story Options

Predstavitev centra Planet 47 | 0 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.

 Copyright © 2024 Planet 47
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered by Chevrosoft 
Created this page in 0,03 seconds