Contribute  :  Advanced Search  :  Site Statistics  :  Directory  :  Polls  :  Links  :  Calendar  

Sem vitek in zdrav – Program za varovanje in krepitev zdravja

   

Zdrava prehrana je temelj za zdrav otrokov razvoj. Prav pri otrocih z Downovim sindromom pa je poudarjena želja po nezdravem prehranjevanju skoraj reden pojav, kar jih v kasnejših obdobjih življenja pelje v prenajedanje in kronično debelost. Zato je namen programa Sem vitek in zdrav preprečiti nepotrebne dodatne bolezni, izboljšati splošno zdravje otrok ter posledično dvigniti njihovo samopodobo.

Za krepitev zdravja in zdrav odnos do telesa je bistveno, da že v zgodnjem otroštvu ustvarimo čim več gibalnih izkušenj. Večje število nevro-mišičnih povezav bo otroku omogočalo hitrejše usvajanje novih spretnosti in boljše zavedanje svojega telesa. Z bogatimi motoričnimi znanji in dobro samopodobo se bodo lažje vključevali med sovrstnike. Oseba z dobro gibalno podlago namreč lažje sledi zahtevam učnega načrta, lažje izraža svoje talente na visokem nivoju, ima boljšo koncentracijo in je na svojem področju bolj konkurenčna. V ta proces nameravamo vključiti tudi starše otrok, ki bodo sodelovali v programu.V dveh letih programa bomo postavili jasne temelje in usmeritve ter izdelali ustrezne pristope, ki delujejo v praksi, kar bo otrokom in odraslim omogočilo uspešen nadaljnji razvoj tudi po izteku programa.

Želimo, da program pusti širšo sled, da se v nadaljevanju dotakne tudi mladih s pričakovanim razvojem, ki nerazumno posegajo po nezdravi prehrani. V ta namen nameravamo obstoječe izkušnje in znanje uporabiti za širjenje programa po šolah po Sloveniji.

Program Sem vitek in zdrav bomo izvajali v sklopu že obstoječih programov Samostojen sem 1 in Samostojen sem 2, ki že uspešno potekata v Planetu 47, našem centru za otroke z Downovim sindromom.

 

Program sofinancira Ministrstvo za zdravje.

 

What's Related

Story Options

Sem vitek in zdrav – Program za varovanje in krepitev zdravja | 0 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.

 Copyright © 2024 Planet 47
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered by Chevrosoft 
Created this page in 0,05 seconds