Skrbim za samega sebe

sobota, 15. december 2012, 12:43

 

 

SKRBIM ZA SAMEGA SEBE

Samostojno opravljanje vsakodnevnih aktivnosti,  skrb za samega sebe, urejenost,…vse to in še več, vodi k naši kvaliteti življenja in vsako dnevnemu dobremu počutju. Predvsem pa so pomembne tiste osnovne dnevne aktivnosti, ki nam prinesejo občutek našega lastnega zadovoljstva in videnja, da lahko skrbimo sami zase.

 

PROGRAM ZAJEMA

Osebno nego in higieno, učenje in trening dnevnih aktivnosti in drugih življenjsko pomembnih aktivnosti, prehranjevanje, skrb za samega sebe, skrb za bivalne prostor, življenje v skupnosti, razvijanje socialnih veščin, druženje s sovrstniki, prosto časovne aktivnosti, produktivne aktivnosti, spoznavanje narave, spoznavanje zdravilnih učinkov narave, razvijanje lastnega jaza ipd.

 

TRAJANJE PROGRAMA

Program traja 5 dni.

 

NAČIN IZVAJANJA

Udeleženci bodo spoznavali in utrjevali svoje spretnosti in sposobnosti ter pridobivali znanja, katera zajemajo vsa področja vsakodnevnega samostojnega življenja. V celotnem izobraževanju se prepleta učenje in trening dnevnih aktivnosti, prosto-časovnih aktivnosti in produktivnih aktivnosti. Med vsem tem pa seveda ne bo manjkalo sprostitvenih dejavnosti in družabnih iger.

Vsebine in cilji se bodo izvajali v bivalnih prostorih, kjer bodo udeleženci nastanjeni in ožjem okolju. Delo bo potekalo v obliki skupinskega sodelovanja in delavnic ter prav tako v obliki individualnih terapij. Predvsem pa bo usmerjeno na vsakodnevno preizkušanje in praktično delo.

 

Comments (0)


Planet 47
http://planet47.si/article.php/skrbimzasamegasebe_si