Contribute  :  Advanced Search  :  Site Statistics  :  Directory  :  Polls  :  Links  :  Calendar  

Skrbim za samega sebe

   

 

 

SKRBIM ZA SAMEGA SEBE

Samostojno opravljanje vsakodnevnih aktivnosti,  skrb za samega sebe, urejenost,…vse to in še več, vodi k naši kvaliteti življenja in vsako dnevnemu dobremu počutju. Predvsem pa so pomembne tiste osnovne dnevne aktivnosti, ki nam prinesejo občutek našega lastnega zadovoljstva in videnja, da lahko skrbimo sami zase.

 

PROGRAM ZAJEMA

Osebno nego in higieno, učenje in trening dnevnih aktivnosti in drugih življenjsko pomembnih aktivnosti, prehranjevanje, skrb za samega sebe, skrb za bivalne prostor, življenje v skupnosti, razvijanje socialnih veščin, druženje s sovrstniki, prosto časovne aktivnosti, produktivne aktivnosti, spoznavanje narave, spoznavanje zdravilnih učinkov narave, razvijanje lastnega jaza ipd.

 

TRAJANJE PROGRAMA

Program traja 5 dni.

 

NAČIN IZVAJANJA

Udeleženci bodo spoznavali in utrjevali svoje spretnosti in sposobnosti ter pridobivali znanja, katera zajemajo vsa področja vsakodnevnega samostojnega življenja. V celotnem izobraževanju se prepleta učenje in trening dnevnih aktivnosti, prosto-časovnih aktivnosti in produktivnih aktivnosti. Med vsem tem pa seveda ne bo manjkalo sprostitvenih dejavnosti in družabnih iger.

Vsebine in cilji se bodo izvajali v bivalnih prostorih, kjer bodo udeleženci nastanjeni in ožjem okolju. Delo bo potekalo v obliki skupinskega sodelovanja in delavnic ter prav tako v obliki individualnih terapij. Predvsem pa bo usmerjeno na vsakodnevno preizkušanje in praktično delo.

 

 

What's Related

Skrbim za samega sebe | 0 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.

 Copyright © 2019 Planet 47
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered by Chevrosoft 
Created this page in 0,20 seconds