Contribute  :  Advanced Search  :  Site Statistics  :  Directory  :  Polls  :  Links  :  Calendar  

Od ideje do zasnove – opisna predstavitev projekta, potreb in problemov

   

Kratek povzetek

Planet 47 je raziskovalni in razvojni center za otroke in mladino z Downovim sindromom (DS) ter njihove družine. Ustanovljen je z namenom odkrivati redke razvojne možnosti oseb z Downovo boleznijo in jim tako omogočiti dostojno življenje. Družinam, ki imajo otroka z DS, pa daje priložnost spoznati svojega otroka onkraj bolezni, razbiti predsodke o DS in videti sindrom kot posebno kvaliteto, ne pa kot velik problem.
Planet 47 nastaja v ekološkem zaselku pod Koštabono, v koprskem zaledju nad reko Dragonjo. Center bo lahko sprejel in gostil od 25 do 40 oseb (dodatna ležišča v skupnem prostoru), kar za slovenske potrebe popolnoma zadostuje. S pomočjo evropskih sredstev nameravamo obnoviti in zgraditi vso potrebno infrastrukturo, ki bo dala osebam z DS dostojen, odprt prostor za njihov razvoj. S Planetom 47 nameravamo dvigniti obravnavo oseb z DS na višjo raven, saj razvoj na tem področju v naši državi žal močno zaostaja. 

Potrebe, ki so privedle do zasnove projekta

Downov sindrom je torej po eni strani ovira in pomanjkljivost, vendar je po drugi strani tudi talent in prednost – in osredotočiti se moramo na slednje. S trenutkom, ko prekinemo tradicionalno gledanje na DS, se nam začnejo odpirati popolnoma nova obzorja. Otrok pred našimi očmi ni več oviran, ampak nenadoma postane nadarjen, bogato obdarjen z modrostjo in nekim drugačnim razumevanjem, ki ga moramo mi šele spoznati.
Zanimivo je tudi, da ima vsak otrok z DS nek določen talent, značilen prav zanj, in če smo ga sposobni odkriti dovolj zgodaj, se lahko otrok v tej smeri intenzivno razvije. Sicer je to podobno, kakor pri običajnih otrocih, le da je pri »naših« precej bolj pomembno to, da začnemo posredovati že zgodaj, ker so otroci z DS učljivejši v zgodnjem otroštvu, kasneje pa vse manj, in je zato tako pomembno, da njihove talente odkrijemo čim prej.
To pa je tudi eden od dveh glavnih ciljev, ki smo si ju zastavili pri otroškem in mladinskem središču Planet 47 – odkrivanje izjemnega talenta pri otroku z DS. To iskanje temelji na opazovanja otrokovih interesov pri spontani igri. Poseben talent iščemo tudi s prijemi sodobne psihologije, uporabljamo celo psihološko astrologijo za raziskavo karakterja.
Ko naposled odkrijemo otrokov posebni talent, ga moramo na pravilen način usmeriti in otroka povezati s strokovnjaki, ki bodo z njim delali in ga razvijali. To pomeni, da je naša velika želja otroku najti ustrezno usmeritev in tudi ustreznega mentorja, delovno skupino, izobraževalno ustanovo in podobno. Cilji, ki jih imamo pred sabo, se morda slišijo velikanski, vendar ker je v Sloveniji zaradi majhne populacije tudi otrok z DS dokaj malo, se lahko posvetimo dobesedno vsakemu individualno.

Osebna udeleženost je pripomogla k nastanku projekta:

Ideja za projekt se je porodila, ker imava z ženo tudi sama otroka z Downovim sindromom in sva bila soočena z vso paleto problemov tega področja v Sloveniji. V Sloveniji več kot dvajset let uspešno deluje zveza Sožitje in sekcija za downov sindrom, ter pridružena društva z vrsto usposobljenih strokovnjakov, defektologov oziroma defektologinj. Vendar za razliko od nekaterih drugih evropskih držav, ki premorejo celo več različnih nastanitvenih centrov za Downov sindrom, le tega v Sloveniji še nimamo. 
Planet 47, bo izpolnil ravno vrzel na področju zgodnjih odkrivanju talentov pri otrocih z downovim sindromom, ter sodelovanje s tujimi strokovnjaki. Saj se potovanj do centrov v tujini žal redko kdo lahko privošči – celo naši strokovnjaki s tega področja si težko priborijo obisk določenih simpozijev. Recimo, pred nedavnim je bil na Nizozemskem kongres za DS, vendar iz Slovenije nismo imeli nobenega predstavnika. Ta problematika pa nas je privedla do druge bistvene naloge Planeta 47, ki je povezovanje in organiziranje delavnic za družine z otrokom z DS, organiziranje strokovnih srečanj in simpozijev, pri čemur bomo privabili tuje strokovnjake k sodelovanju, jim pokrivali stroške bivanja in organizirali predavanja ali delavnice.

Lokacija projekta

Prostor je nadvse zanimiv in primeren za to dejavnost. Nahajamo se namreč v Šavrinski Istri pod Koštabono, v zaselku Hrvatini, ki je tudi edina ekološka vas v Sloveniji – odlikuje nas članstvo v GEN-u (Global Ecovillage Networku). Tu je pred leti nastal Zavod za napredne komunikacije, katerega ustanovitelja sva z ženo in ki se je pred tem ukvarjal z razvojem medosebne komunikacije, z izboljšanjem kakovosti medsebojnih odnosov, z napredkom v komunikaciji človeka z naravo, ki ga obdaja, ter z novodobnim odnosom do okolja, ki se pojavlja z vnosom sodobnih tehnologij v okolje. S projektom Planet 47 pa bo Zavod za napredne komunikacije dobil novo pomembno nalogo: dvigniti kakovost življenja oseb z DS ter jim omogočiti samostojno življenje in dostop do kariernih možnosti in priložnosti. Sedanjemu slovenskemu pristopu do omenjene problematike sva namreč odločena narediti konec in dvigniti obravnavo ljudi z DS vsaj na nizozemsko ali angleško raven!
Pri projektu imava močno podporo Mestne občine Koper, Zavoda RS za šolstvo, Sekcije za Downov sindrom in posameznikov, družin z otrokom z DS.
Naj se vrnem na naš zaselek. Ekološka vas je miniaturna naselbina na skoraj idiličnem prostoru med poljanami in griči nad reko Dragonjo. Poleg kamnitih hiš in nekaj starih dreves smo obkroženi z gozdovi in popolno tišino, ki omogoča senzibilno delo z drugačnimi otroki, ki globoko v sebi skrivajo izrazne možnosti, ki jih še nihče ni poskušal odpreti. Tu bo nastal kongresni center za otroke in mladino z Downovim sindromom ter njihove starše.
Poleg bivalnih prostorov se bo razvila tudi učinkovita informacijska pisarna, katere namen bo združevanje in informiranje vseh zainteresiranih posameznikov, družin in strokovnjakov na področju Slovenije in širše. Na ta način se bo izoblikovalo močno zaledje uporabnikov, kar bo omogočalo kakovostno sledenje potreb in pravočasno reševanje problemov.

Prostor mora biti v ponos in veselje downovčkov

Cilj, ki sva si ga zastavila, ni zgolj postavitev strokovnega centra, temveč prvenstveno zagotovitev prostora, ki bo prežet s človeško toplino in domačim družinskim vzdušjem, saj je za osebe z DS prav družina najpomembnejša. Pa tudi stavba sama po sebi bo energijsko delovala popolnoma ekološko, kajti za ogrevanje prostorov in sanitarne vode bomo uporabljali sončno energijo in biomaso.
Planet 47 bo zaradi tega poleg delovnih srečanj, programov, predavanj, strokovnih simpozijev in delavnic vseboval tudi turistični in rekreativni vidik. Osebe z DS bodo namreč z našim projektom dobile svoj prostor, da se bodo naposled lahko počutile zaželene, del odprte družbe.
Na Planetu 47 bodo lahko downovčki našli svoje zatočišče in odgovore na vprašanja ter dobili smernice za svojo prihodnost. S projektom jim želimo pomagati najti njihovo pot in širši družbi pokazati, da so tudi oni ljudje, čeprav drugačni, pa vseeno sposobni in enakovredni – celo več, da jih odlikujejo sposobnosti čustvovanja, ki se jih lahko drugi od njih pravzaprav učimo. Planet 47 bo pravzaprav piedestal, ki bo njihovo energijo, ki izžareva čisto veselje do življenja, postavil na zasluženo mesto, ob bok boju za uspešnost in tekmovalnosti sodobne družbe.

 Terminski načrt

  • Izdelava arhitekturne podlage projekta – že izdelana.
  • Pridobivanje ustreznih soglasij – do sedaj so soglasja dogovorjena.
  • Pridobivanje gradbenega dovoljenja.
  • Julija 2009 bo projekt pripravljen za prijavo na pridobitev nepovratnih sredstev iz sklada za turistično infrastrukturo.
  • Gradnja se bo predvidoma začela istega leta.
  • V letu 2012 se bo projekt prijavil na sklad za raziskovalna sredstva – začne se programski del projekta.

Do pridobitve evropskih sredstev je Zavod za napredne komunikacije odvisen zgolj od lastnega financiranja, zato so za kritje nakupov zemljišč, vseh režijskih, organizacijskih in ostalih stroškov, ki bodo nastali do prijave na razpis, neprecenljiva in tudi nujno potrebna sponzorska in donatorska sredstva, zato v imenu opisanega projekta vabiva vse, ki želite sodelovati pri reševanju navedene problematike.

 

Zavod za napredne komunikacije

Koštabona 80

 

6274 Šmarje

 

Kontaktna številka: 041 733372 Gaia

 

E naslov:

info@planet47.si
www.planet47.si

 

Story Options

Od ideje do zasnove – opisna predstavitev projekta, potreb in problemov | 0 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.

 Copyright © 2024 Planet 47
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered by Chevrosoft 
Created this page in 0,03 seconds