Contribute  :  Advanced Search  :  Site Statistics  :  Directory  :  Polls  :  Links  :  Calendar  

Bistvo in namen delavnic in programov

   

BISTVO IN NAMEN VSEH DELAVNIC IN PROGRAMOV:

 • spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije in govora
 • spodbujanje socialnih veščin
 • spodbujanje pravilnih gibalnih vzorcev
 • vzpostavljanje pravilnega mišičnega tonusa
 • spoznavanje samega sebe in okolja
 • zavedanje svojega telesa
 • krepitev samozavesti, samopodobe in zaupanja vase
 • samostojnost
 • učenje dnevnih aktivnosti
 • iskanje skritih talentov pri otrocih
 • izobraževanje odraslih
 • izmenjavanje medsebojnih izkušenj
 

What's Related

Bistvo in namen delavnic in programov | 0 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.

 Copyright © 2021 Planet 47
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered by Chevrosoft 
Created this page in 0,11 seconds