Contribute  :  Advanced Search  :  Site Statistics  :  Directory  :  Polls  :  Links  :  Calendar  

Gibalni program za izboljšanje psihofizičnih sposobnosti

   

V Centru za DS Planet 47 vam želimo predstaviti učinkovit gibalni program (Learning Breakthrough Training Program - LBTP), ki izboljša psihofizične zmožnosti otrok, mladostnikov in odraslih z DS.

Program, ki obsega vaje na ravnotežni deski s specifičnimi pripomočki, organizira in poveča sposobnosti možganov za procesiranje informacij (program za ravnotežje, senzorično procesiranje in senzorično integracijo), s tem pa povečuje tudi učne sposobnosti.

Izkušnje kažejo, da z natančno izvedbo programa občutno izboljšamo bralno učinkovitost, pisanje, govor, matematične zmožnosti, razumevanje, koncentracijo, sposobnost ohranjanja osredotočenosti, koordinacijo in ravnotežje.

Program bo predstavila Metka Uršič Gabršček.

Predstavitev je namenjena vsem staršem in vsem zainteresiranim strokovnim delavcem. Program bo pedstavljen v soboto 17. 5. 2014 ob 10.00 v dvorani centra za DS Planet 47, izvajanje programa pa bo potekalo v soboto popoldan in v nedeljo.

Prijave zbiramo do 14. 5. 2014 na e-naslovu info@planet47.si.URNIK

Sobota

10.00 – 10.30 predavanje: Pomen gibalne spodbude za otroke z Downovim sindromom; predstavitev ocenjevalne lestvice razvitosti motoričnih sposobnosti prirejene za otroke in mladostnike z DS. Sanja Steka Kaštrun, prof. športne vzgoje

10.30 – 11.30 predstavitev pograma Learning Breakthrough: Metka Gabršček Uršič, mama hčerke z DS in direktorica Centra za promocijo znanja

11.30 – 12.00: praktični prikaz izvajanja vaj

13.00 – 14.00: kosilo

14.00 – 16.00: počitek

16.00 – 18.00: aktivnosti za otroke in starše

1. skupna aktivnost za otroke: Ustvarjanje z lesom - izdelava pastirskih glasbil iz lesa ( prof. Tomaž Rauch, muzikolog in ustvarjalec delavnic za izdelavo glasbil) Les je dragocen saj vsak les vibrira z drugo vibracijo, ki izhaja iz njegove kozmične povezave s njegovim palnetom. Delo z lesom predstavlja stik z naravo, koreninami in mu omogoča siriti njegovo sprejemanje in čute. Ker je zvok se bolj subtilna vibracija, bomo na delavnici združili oboje - les in glasbo in ustvarjali preprosta pastirska glasbila.

2. skupna aktivnost za starše: Kako prebuditi matematiko v otroku? Predstavitev praktičnih znanj, metod in načinov in podpornih znanj za prebujanje sposobnosti za matematiko. Mag. Mohor Demšar, učitelj na Waldorfski šoli v Ljubljani, ki integrira otroke s posebnimi potrebami. Na osnovi antorpozofskih znanj in osebnih izkušnj dela z otroki z downovim sindromom v razredu, bo staršem predstavil nove poti otrok do matematike.

18.00 – 19.00 večerja

19.00 – 21.00 krog ob ognju s starši: Starševstvo in osebni dizajn - predstavitev praktičnih metod znanosti o edinstvenosti in celovitosti posameznika Human Design, ki staršem omogoči vpogled v razumevanje otroka, njegovega zdravega delovanja in dinamike družinskih odnosov. Mag. Andrej Chiaiutta je trener osebnega vodenja in učitelj delavnic upravljanja s stresom (www.humandesignslovenija.si).

 

Nedelja

8.00 – 9.00 zajtrk

10.00 – 13.00 skupne aktivnosti: Starši in otroci skupaj ustvarjajo lesena glasbila in muzicirajo z logopedinjo in glasbenico Sergejo Groegel.

13.00 – 14.00 kosilo

16.00: (po želji) stik s konji v Lipici, vodi Darja (otroški programi v Lipici)

 

Prijave pošljite na info@planet47.si do 14. 5. 2014.

 

Pripravili: Sanja Steka Kaštrun in J. Amadea Demšar

 

Gibalni program za izboljšanje psihofizičnih sposobnosti | 0 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.

 Copyright © 2019 Planet 47
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered by Chevrosoft 
Created this page in 0,13 seconds