Contribute  :  Advanced Search  :  Site Statistics  :  Directory  :  Polls  :  Links  :  Calendar  

Leonardo da Vinci Special

   

LEONARDO DA VINCI SPECIAL

S tem programom pri otrocih z Downovim sindromom odkrivamo izstopajoče talente in potenciale, s pomočjo katerih se bodo lahko bolje in lažje vključili v družbo in se do odraslosti usposobili tudi za njim primeren poklic. V programu poleg strokovnjakov in terapevtov sodelujejo tudi umetniki, ki pomagajo odkrite potenciale razvijati v spretnosti in znanja.

NAMEN PROGRAMA

 • Pri otrocih z DS zgodaj odkriti posebne talente in sposobnosti: Na podlagi odkritih sposobnosti se izdela IIP (individualni izobraževalni program), ki se izvaja s pomočjo mentorjev in strokovnih sodelavcev. Tako otroci razvijajo in nadgrajujejo svoje najboljše potenciale in se do odraslosti lahko usposobijo tudi za sebi najprimernejše delo oz. poklic, kar pomeni, da se bodo lažje vključili v družbo kot njeni enakovredni člani.

 • Izobraziti starše, da bodo svojemu otroku znali biti v oporo, kakršno potrebuje kot otrok s posebnimi potrebami, in jim pomagati, da svojega otroka zagedajo v novi luči - da se namesto na primankljaje osredotočijo na prednosti in pozitivne lastnosti. Le redki starši namreč pristopajo k otroku z Downovim sindromom na pravi način.

 CILJ PROGRAMA je doseči, da ima oseba z Downovim sindromom v odrasli dobi znanje in sposobnosti, s katerimi se lahko uveljavlja v družbi. Razvite sposobnosti omogočajo dvig samopodobe in so učinkovita obramba proti depresiji in starostnim boleznim, kot so različni parkinsonizmi.

Program poteka skozi vse leto v obliki tematskih vikend delavnic in tedna aktivnih poletnih počitnic v centru Planet 47.

 

Program ima tri stopnje:

 1. Vzpostavljanje zaupanja med terapevti/mentorji in otrokom.

 2. Izdelava IIP (individualni izobraževalni program) - s poudarkom na talentih in sposobostih.

 3. Delo in izobraževanje na raznovrstnih tematskih delavnicah:

 • glasbena

 • likovna

 • gibalna

 • plesna

 • dramska

 • gospodinjska

 • govorna

 • bralna

 • kuharska

 • vrtnarska

 • računalniška

 

Vodja programa: mag. Andrej Chiaiutta

Sodelavci programa:

- dipl. astrol. Barbia Asta Gaia
- akademska slikarka Tatjana Ferengja
- prof. J. Amadea Demšar

 

What's Related

Story Options

Leonardo da Vinci Special | 0 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.

 Copyright © 2024 Planet 47
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered by Chevrosoft 
Created this page in 0,04 seconds