Contribute  :  Advanced Search  :  Site Statistics  :  Directory  :  Polls  :  Links  :  Calendar  

Delavnice v sklopu programa Leonardo Da Vinci Special 2014

   

Program Leonardo Da Vinci Special je namenjen odkrivanju razvojnih možnosti in potencialov vsakega udeleženca, kar bo rdeča nit vseh naših delavnic v letu 2014. Program LVS, ki se prilagaja potrebam in številu udeležencev, bo obsegal delavnice z naslednjih področij:

ples - petje - fotografija - likovno izražanje - gledališče - delo z računalnikom ali tablico

Vsaka delavnica ima en vsebinski sklop, o katerem se spregovori v petek zvečer v krogu, nato se mu posveti celo soboto in še nedeljo dopoldne. Delavnice vodijo mentorji, ki so priznani umetniki in naši redni sodelavci. 

Planet 47 želi s svojim programom prispevati k:

 • zavesti o celostni osebni identiteti otrok z Downovim sindromom – kdo so in kaj nosijo,
 • čim večji samostojnosti otrok z Downovim sindromom,
 • zgodnjemu odkrivanju in negovanju darov in talentov otrok s posebnimi potrebami,
 • zdravi in celoviti povezavi z naravo,
 • zdravi dinamiki in uspešnosti družin z otrokom z Downovim sindromom,
 • ozaveščanju širšega socialnega okolja (družbe, države) o otrocih z Downovim sindromom – kdo so, kaj zares potrebujejo in kaj lahko dajejo skupnosti,
 • celostni integraciji otrok s posebnimi potrebami/Downovim sindromom v širše socialno okolje, šole in vrtce.

 

POTEK DELAVNIC

petek

 • do 15. ure - prihod ekipe
 • od 17. ure do 18. ure - prihod ljudi
 • od 18. ure do 19. ure - večerja
 • od 19. ure do 21. ure - večerna aktivnost - krog v templju ali zunaj ob ognju ali ples

sobota

 • od 8. ure do 9. ure - zajtrk
 • od 9. ure do 10. ure - prihodi tistih, ki ne prespijo v Planetu
 • od 10. ure do 13. ure - individualne obravnave: potekajo individualno s Sanjo, Sergejo in Tatjano, prostovoljke skrbijo za prehod otrok iz ene na drugo obravnavo; medtem za vse ostale poteka skupni program Leonardo da Vinci Special (likovna delavnica, gibalna spodbuda skupinsko za starejše in individualno za mlajše - to se lahko nadaljuje popoldan in po želji še v nedeljo dopoldan)
 • 13. ure do 14. ure - kosilo
 • od 14. ure do 16. ure - počitek
 • od 16. ure do 18. ure - skupna aktivnost za otroke: Sanja in prostovoljke; medtem se izvajajo pogovori s starši ali terapevtsko delo z njimi (intervjuji za anamnezo otroka, J. A. Demšar)
 • od 18. ure do 19. ure - večerja
 • od 19. ure do 21. ure - ples ali ogenj

nedelja

 

PREDLOG ZA TERMINE

april: od petka 4. 4. do nedelje 6. 4. - likovna delavnica s tehniko mozaik; vrtnarjenje

maj: od petka 16. 5. do nedelje 18.5. - postavljanje igral, delo z lesom

Predviden je tudi seminar o razvoju ravnotežja s strokovnjakinjo Metko Uršič Gaberšek, ki bo to predstavila v praksi in teoriji (termin še ni predlagan).

junij: od petka 6. 6. do nedelje 8. 6. - gib/ples in kopanje; gibanje/ples; učenje pripravljanja zdrave prehrane in predavanje o prebavnem sistemu za otroke; kopanje in trening vzdržljivosti; po zaključenem seminarju so otroci skupaj s sorojenci in starši povabljeni v Lipico na jahanje (ena ura 10 €)

julij: od četrtka 10. 7. do nedelje 13. 7. - počitnice “Samostojen sem II”: likovne delavnice s slikarko Tatjano Ferenga; gibalna spodbuda (trening in razvoj moči, koordinacije, ravnotežja, gibljivosti, vzdržljivosti, učenje plesnih elementov, učenje novih elementarnih iger, štafet, premagovanja poligonov, sprostitvene vaje), pridobivanje novih informacij in znanja s pomočjo slikovnega materiala  Sanjo; hoja v naravi, preživetje v naravi
Po zaključenem seminarju za najstnike so vsi udeleženci povabljeni v Umag na plažo v Stelamarisu, kjer bomo imeli tečaj plavanja.

 

OSNUTEK DELA

Planet 47 je razvojno-raziskovalno, izobraževalno, terapevtsko in ustvarjalno središče - jedro gibanja za celostno podporo osebne identitete, bivanja, vzgoje, izobraževanja, ustvarjanja za otroke in za starše/družine otrok z Downovim sindromom v Sloveniji.

Izobraževalno-terapevtski in ustvarjalni program, ki bo potekal v PLANETU 47, je predvsem namenjen otrokom z Downovim sindromom in njihovim družinam (staršem, bratom in sestram) ter učiteljem in vzgojiteljem, ki delajo z otroki z Downovim sindromom – iz Slovenije in iz tujine.

Planet 47 ima vizijo v Sloveniji postati osrednje izobraževalno, terapevtsko in ustvarjalno središče za otroke z Downovim sindromom in njihove starše/družine.

Prav zaradi odličnih prostorskih pogojev se bo večji del programa odvijal na lokaciji PLANETA 47 v Koštaboni. Del izobraževalnega programa, predvsem program Leonardo Da Vinci Special se bo prenesel tudi v druge kraje po Sloveniji, kjer bo izražena želja in interes staršev in otrok (predvidoma v Ljubljani, Celju, Kranju in Mariboru).

Planet 47 želi s svojim programom prispevati k splošni integraciji otrok s posebnimi potrebami/Downovim sindromom tudi v državne šole. Prav zato bodo učitelji in vzgojitelji zelo dragoceni udeleženci teh programov.

Del programa Planeta 47 sta tudi mednarodno povezovanje in sodelovanje otrok, staršev in učiteljev/vzgojiteljev, pa tudi organiziranje strokovnih ekskurzij in izmenjav s tovrstnimi centri po Evropi.

 

Osnutek pripravila:

J. A. Demšar,  prof. pedagogike in sociologije

 

Story Options

Delavnice v sklopu programa Leonardo Da Vinci Special 2014 | 0 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.

 Copyright © 2024 Planet 47
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered by Chevrosoft 
Created this page in 0,03 seconds