Contribute  :  Advanced Search  :  Site Statistics  :  Directory  :  Polls  :  Links  :  Calendar  

Samostojen sem I.

   

 

SAMOSTOJEN SEM I.

KOMU JE NAMENJEN?

Otrokom in mladostnikom z Downovim sindromom in otrokom z normalnim razvojem, saj je naš namen tudi vklučevanje otrok z DS v družbo.

 

KAKO BO POTEKAL PROGRAM?

Program SAMOSTOJEN SEM I. bo potekal v obliki 2 - dnevnih vikend delavnic, na katerih ste prisotni starši (in) sorojenci (družinska delavnica). Pri tem so določene dejavnosti skupne, določene pa za otroka in starše ločeno.KAKŠEN JE CILJ IN NAMEN PROGRAMA?

  • biti in postati čim bolj samostojen

  • učenje, osvajanje in treniranje osnovnih dnevnih aktivnosti (oblačenje, slačenje, higiena, priprava obrokov ipd.)

  • delo in produktivne aktivnosti

  • spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora

  • vodene aktivnosti v naravi

  • program za starše (terapevtski krogi, pogovori, posvetovanje, savnanje, ples)

 

KAJ VSEBUJE PROGRAM?

  • vsebuje vse aktivnosti, katere spodbujajo in aktivirajo različna področja centralnega živčnega sistema

  • aktivnosti poskušajo posnemati naravni razvoj določene sposobnosti, tako se lahko z izvajanjem le teh popravijo pomanjkljivosti v razvoju in se razvijejo sposobnosti, ki so bile do sedaj nerazvite oziroma neodkrite

 

ZA VSE INFORMACIJE SEM VAM NA VOLJO ALJA, NA GSM- 040 301 107

VESELIM SE SREČANJA Z VAMI

Vodja programa: dipl. Delovna terapevtka Alja Gregor

 

What's Related

Samostojen sem I. | 0 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.

 Copyright © 2021 Planet 47
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered by Chevrosoft 
Created this page in 0,14 seconds