Contribute  :  Advanced Search  :  Site Statistics  :  Directory  :  Polls  :  Links  :  Calendar  
Donacije

 

Če nas želite finančno podpreti, lahko to storite na več načinov:

 

1. Želeno vsoto nakažete na transakcijski račun društva. (Znesek se uveljavlja kot davčna olajšava.)

transakcijski račun (SKB): SI56 0313 5100 0622 449
davčna številka: SI 53658302

Društvo za Downov sindrom, Planet 47
Koštabona 80
6274 Šmarje


2. Lahko nam namenite 0,5 % odhodnine, tako da izpolnite obrazec, ga natisnite in pošljite ali dostavite osebno na svoj davčni urad.

Nič vas ne stane, opravili boste le eno dobro delo več.

 

3. Donairate lahko prek storitve PayPal.

 

Za pravne osebe (vir je 59.člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb t.j. ZDDPO-2 Ur.list štev. 117-2006): Olajšavo je možno uveljaviti v znesku vseh izplačil za navedene namene v celotnem davčnem obdobju, vandar največ do višine 0,3 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca in največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

 

Najlepša hvala, da nas podpirate in nam pomagate!

Last Updated: nedelja, 27. april 2014, 12:56|Hits: 9.852 View Printable Version


 Copyright © 2024 Planet 47
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered by Chevrosoft 
Created this page in 0,03 seconds