Contribute  :  Advanced Search  :  Site Statistics  :  Directory  :  Polls  :  Links  :  Calendar  

Delovna terapija pri otrocih

   

CILJ IN NAMEN DELOVNE TERAPIJE:

 • doseči maksimalno možno stopnjo samostojnosti v izvajanju dnevnih aktivnosti in funkcioniranja v življenju.

 • učenje samostojnosti v vseh življenjskih aktivnostih (dnevne aktivnosti, prosto časovne aktivnosti, produktivne aktivnosti).

 • namen je, da otrok vsa osvojena znanja, katera pridobi tekom obravnav prenese in uporabi v vsakdanjem življenju. 

 

VLOGA DELOVNEGA TERAPEVTA:

 • preko ustvarjalne igre naučiti otroka, kako naj v vsakodnevnem življenju opravlja posamezne aktivnosti, da bo čim bolj samostojen in uspešen.

 

DELOVNO-TERAPEVTSKA OBRAVNAVA OBSEGA:

 • Učenje dnevnih aktivnosti (oblačenje, slačenje, obuvanje, hranjenje, rokovanje, itd.)

 • Razvijanje grobe in fine motorike

 • Učenje pravilne drže, ravnotežja oz stabilnosti

 • Učenje pravilnih gibalnih vzorcev

 • Igralne in kreativne aktivnosti

 • Gibalno terapevtske aktivnosti

 • Tehnike hranjenja, ki zagotavljajo oralno kontrolo

 

 

DELOVNA TERAPIJA PO OBDOBJIH:

PREDŠOLSKO OBDOBJE

 • otroka preko igre učimo razvijanja fino motoričnih spretnostim, kontrole izolacijskega premika roke (pritiskanje gumbov, obračanje gumbov, sestavljanje kock), opazovanja  (koncentracija, pozornost, koordinacija oči-roke).

 • Vse to pomaga pri začetnih korakih DA, da se nauči sam jesti, oblačiti ipd.

ŠOLSKO OBDOBJE

 • Otroka vključimo v učenje pisanja; učenje fino-motoričnih sposobnosti; delo z računalnikom.

PO ŠOLI

 • Mu pomagamo razčlenit njegovo delo in mu pomagamo, da se izrazi v določenih veščinah.

 

 

STOPNJE OTROKOVEGA RAZVOJA PO KORAKIH:

STABILNOST

Preko pravilnih gibalnih vzorcev učimo otroka stabilnosti oz ravnotežja in moči. Stabilnost omogoča, da imamo en del telesa fiksen, medtem, ko se drugi del premika.

BILATERALNA KOORDINACIJA

Otroka učimo in navajamo na uporabo obeh rok med aktivnostjo. Npr., da z obema rokama prime nogavico oz., da drži v eni roki papir, v drugi pa škarje in reže. BK sčasoma vodi do tega, da se razvije dominantna roka pri otroku.

SENZORIKA

Otroka učimo, da loči med predmeti; da seže v žep in prepozna kovanec, četudi ima v njem še robček; da ve, kam mora dvigniti roke, da bo ujel žogo; da ve kje ima roko, prste; da ve kako se premikajo njegovi deli telesa, brez da bi imel zaznavo z očmi in da bi jih moral zavestno premikati.

GIBLJIVOST

Gibljivost omogoča, da naredimo majhne, natančne korake; da premika roke, brez napora mišic. Proces razvijanja gibljivosti se začne takoj, ko je otrok sposoben zagrabiti igračo ( 3-6 mes) starosti.

Vse stopnje razvoja vodijo k samostojnosti v izvajanju dnevnih aktivnosti.

BISTVENEGA POMENA JE, DA ZAČNEMO Z DT OBRAVNAVO V ZGODNJEM OBDOBJU OTROKOVEGA RAZVOJA.

 

Otroci potrebujejo spodbudo, verbalno komunikacijo, da se naučijo in razvijejo fino motoriko. To pomeni, da mu bo fina motorika pomagala pri kognitivnih sposobnostih, zato jo učimo na strukturiran in sistematičen način. Delovni terapevti učimo otroke preko igre, kar pomeni, da vse aktivnosti, katere izvajamo pri otroku, potekajo preko igre.

Pri otrocih poteka vse preko ustvarjalne igre, katera se spremeni v delo in učenje.

VSAKA IGRA JE TERAPIJA IN TERAPIJA JE IGRA

Vsak dan v tednu izvajam individualne delovno terapevtske obravnave, po predhodnem dogovoru z vami. Prav tako vam sestavim tudi individualni program za vašega otroka.

Z vašimi otroci bom, dipl. delovna terapevtka Alja Gregor

 

What's Related

Story Options

Delovna terapija pri otrocih | 0 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.

 Copyright © 2024 Planet 47
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered by Chevrosoft 
Created this page in 0,03 seconds