Contribute  :  Advanced Search  :  Site Statistics  :  Directory  :  Polls  :  Links  :  Calendar  

Sodelavci pri programih Planeta 47

   

Za izvedbo programov in delavnic potrebujemo zunanje sodelavce različnih strokovnih usmeritev. Obračamo se na šole, varstveno- delovne centre, zdravstvene ustanove in druge organizacije, kjer so zaposleni ljudje, kakršne potrebujemo za izvedbo posameznih delavnic oziroma programov. Ker jih potrebujemo za krajši čas ali občasno, z njimi sklepamo dogovore o sodelovanju v obliki delovršnih pogodb, v katerih se dogovorimo o času sodelovanja ter o nalogah in vsebinah, povezanih z izvajanjem programa in obveznosti.

Zdrava zelena hiša pod murvo v Centru Planet 47 nam bo z velikim skupnim prostorom omogočila izvajanje programov v vseh vremenskih pogojih. Iskali in razvijali bomo talente otrok ter jih učili preprostih življenjskih veščin za lažje vključevanje v družbo. Organizirali bomo delavnice in predavanja za starše.

 Za celostni razvoj otrok in pomoč staršem skrbijo naši strokovni sodelavci:

Barbia Gaia Asta, dipl. astrolog, vodja centra in organizatorka dejavnosti; terapevtsko delo s starši in otroki

Alan Asta, finančno vodenje in skrbnik centra

Andrej Chiaiutta, mag. ekon. in prava, trener osebnega vodenja za vso družino - Human Design (nova sintezna znanost o edinstvenosti posameznika), učitelj mednarodnih delavnic Umetnosti življenja - dihanja, meditacije in upravljanja s stresom

Jožica Amadea Demšar, prof.sociologije in pedagogike, svetovalka za celostni osebni razvoj in terapevtka - strokovna sodelavka in koordinatorica programov

mag. Mohor Demšar, waldorfski učitelj z večletnimi izkušnjami pri integraciji otrok z DS v razredu, strokovni sodelavec

Tatjana Ferengja, slikarka in mentorica za otroke s posebnimi potrebami

Nika Gregor, študentka zgodovine; skrb za otroke, pomoč v kuhinji in koordinatorka prostovoljcev

Sergeja Groegel, logopedinja in glasbena terapevtka

Sanja Kaštrun, dipl. športna pedagoginja: specializirana za delo z otroki s posebnimi potrebami, vodja programa Sem vitek in zdrav

Alja Kek, študentka antropologije in kulturnih študij; skrb za otroke, pomoč v kuhinji in koordinatorka prostovoljcev

Igor Misdaris, glasbenik (skupina Šukar)

Ida Mistral, upokojenka, priprava hrane v Planetu 47

Rymma Ruminska, diplomirana koreografinja; umetniški in idejni vodja KUD Balerima

Violeta Tomič, igralka; vodenje igralskih delavnic v Planetu 47

Tanja Vrbnjak, organizatorka

 

 Center Planet 47 podpirajo tudi:

Mateja Bartol, jezikoslovka in filozofinja; urejanje spletne strani društva, stiki s tujino

Bojana Dragoš, specialistka duševnega zdravja v skupnosti

Alja Gregor, dipl. delovna terapevtka, mojstrica Usui reikija in energijskega zdravljenja Ai zenrei

 

 Partnerske organizacije:

CUDV Draga

CKSG Portorož

Ustvarjalnica 21+

 

Story Options

Sodelavci pri programih Planeta 47 | 0 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.

 Copyright © 2024 Planet 47
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered by Chevrosoft 
Created this page in 0,03 seconds