Contribute  :  Advanced Search  :  Site Statistics  :  Directory  :  Polls  :  Links  :  Calendar  

Pripravljamo veliki dobrodelni koncert ob svetovnem dnevu Downovega sindroma

   

Lepo pozdravljeni

Odštevamo zadnje dneve do koncerta in smo polno zaposleni z zaključnimi pripravami. Na veliko usklajujemo, komuniciramo, pripravljamo, vadimo … Najlepše vas vabimo, da se nam pridružite na koncertu v živo, pred televizijskimi ekrani ali ob radijskih valovih.

Najavo koncerta in predstavitev umetniških delavnic v oddaji Dobro jutro na TV Slovenija si lahko pogledate na tej povezavi.
STOPIMO SKUPAJ za vključevanje oseb z Downovim sindromom v družbo

Prav na svetovni dan Downovega sindroma, v petek 21. marca, ob 19:30 v koprski dvorani Bonifika v sodelovanju z mladimi z Downovim sindromom, CUDV Draga, Centrom za korekcijo sluha in govora Portorož ter TV Slovenija pripravljamo velik koncert. Osrednja tema koncerta je družbena integracija (s poudarkom na zaposlovanju) ljudi z Downovim sindromom in oseb s posebnimi potrebami nasploh.

VSTOPNICE so brezplačne. Lahko jih rezervirate na e-naslovu vstopnice@planet47.si ali jih dvignete v trgovinah DM, na dan prireditve jih dobite tudi na blagajni Bonifike. Podporo našim programom lahko izkažete s prostovoljnimi prispevki pred vhodom v dvorano, s telefonskim klicem med koncertom ali kadarkoli z SMS-om. Na 1919 pošljite SMS "planet5" in nam podarite 5 € (mobilni operaterji se odpovedujejo vsem prihodkom od teh sporočil). Častni pokrovitelj koncerta je predsednik države gospod Borut Pahor.

Koncert bo prenašala TV SLO1, na sporedu bo tudi v ponovitvi na TV SLO2 in RAI3, prenašala ga bosta še radio Slovenija in Radio Koper – Capodistria.

Sredstva zbiramo za financiranje programov Leonardo da Vinci Special ter Samostojen sem I in II, ki jih v Centru za Downov sindrom Planet 47 in ponekod drugod organizira naše društvo za Downov sindrom. V ta namen smo ustanovili sklad/fundacijo Planeta 47, ki financira tiste razvojne programe, za katere nimamo drugega financiranja.

(Besedilo Alana Aste o prireditvi - pdf)

 

KRATKA ZGODOVINA DOBRODELNIH AKCIJ PLANETA 47

V dvorani Bonifika v Kopru smo pred leti organizirali prvi tovrsten koncert (lahko si ga ogledate tukaj), s katerim smo zbrali dovolj donacij, da smo zgradili Center Planet 47.

Medtem ko smo razvijali programe, nas je s svojo pobudo razveselil Jan Golja s Kanala A, ki je z ekipo štafetno pretekel pot od Murske Sobote do Pirana in potem še do Planeta 47 v Koštaboni. Z zbranim denarjem smo v centru zgradili izjemno pomemben skupni prostor.

Lanskoletni koncert Down Up v Kinu Šiška je bil namenjen izvajanju programov za odkrivanje talentov otrok in mladostnikov z Downovim sindromom. In prav otroci, ki smo jim pomagali s temi programi, bodo marca 2014 svoje talente pokazali na odru.
 

KRATKA PREDSTAVITEV PROGRAMOV, KI JIH PODPIRATE S SVOJIMI DONACIJAMI


Program Leonardo da Vinci Special

Program izvajamo redno, vsak teden. Ker je zanimanje zanj v porastu, bomo z njim tudi nadaljevali. Možno je, da se bomo v prihodnje razširili tudi v druge kraje po državi, kar je spet odvisno od zanimanja.
Delavnice v okviru programa Leonardo Da Vinci Special so za osebe z Downovim sindromom neprecenljive vrednosti, saj jim pomagajo na mnogih področjih razvoja.

Plesne delavnice: socializaciji, razvoj gibalnih in mentalnih sposobnosti
Pevske delavnice: socializacija, razvoj govora
Likovne delavnice: pridobivanje vztrajnosti in koncentracije
Športne delavnice: gibalni razvoj in krepitev zdravja
Vrtnarske delavnice: socializacija, razvoju mentalnih sposobnosti
Fotografske in video delavnice: vsesplošen razvoj


Programa Samostojen sem I in Samostojen sem II

Prvi program, Samostojen sem I, je namenjen mlajšim otrokom in nudi pomoč pri usvajanju osnovnih veščin osebne higiene, priprave obrokov in splošnih vsakodnevnih dejavnosti. Pomaga tudi pri pridobivanju osnovnega znanja slovenščine, matematike in angleščine.
Samostojen sem II je dragocen program za mladostnike, ki preživijo teden dni aktivnih počitnic v centru Planet 47 brez staršev. Ukvarjamo se predvsem z oblikovanjem lastne identitete tečajnikov, z odkrivanjem njihovih poklicnih in delovnih zmožnosti in sposobnosti.
Ker za vse omenjene programe, ki jih izvajamo, trenutno ni drugega financiranja, jih financiramo sami.

Delavnice izvajamo v:
- Centru za Downov sindrom, Planet 47
- prostorih CUDV Draga (Ljubljana)
- Centru za korekcijo sluha in govora Portorož
- Kranju

Planet 47 ima sedem strokovnih sodelavk in sodelavcev, ki za svoje delo prejemajo honorar in potne stroške, za uporabnike pa so vse obravnave in delavnice v celoti brezplačne.

Druge investicije v letu 2014

V letu 2014 nameravamo center Planet 47 dopolniti tudi s spodaj navedenimi nujno potrebnimi investicijami, potrebujemo namreč:
- večjo kuhinjo za pripravo obrokov za delavnice in seminarje (precej opreme že imamo),
- rastlinjak za pridelavo lastne ekološke hrane (učenje vrtnarjenja),
- ograje zaradi varnosti otrok (hribovit, terasast teren),
- športne in didaktične pripomočke.
 

 

Story Options

Pripravljamo veliki dobrodelni koncert ob svetovnem dnevu Downovega sindroma | 1 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.
Pripravljamo veliki dobrodelni koncert ob svetovnem dnevu Downovega sindroma
Authored by: Anonymous on ponedeljek, 19. maj 2014, 11:57

 Super. :)

 Copyright © 2024 Planet 47
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered by Chevrosoft 
Created this page in 0,03 seconds